La CUP denuncia que el PSC incompleix les propostes aprovades en Ple, ja sigui per acció o per deixadesa

 Donarà suport a la proposta presentada per ERC, tot entenent que la falta de respecte de l’Equip de Govern cap als partits de l’oposició és evident

 

L’Ajuntament de Terrassa ha incomplert una desena de propostes de la CUP aprovades en Ple o  mesures pactades de manera verbal entre la CUP i l’Equip de Govern. L’Ajuntament, de fet, incompleix sistemàticament tant propostes de la CUP com les del conjunt de grups polítics a l’oposició. Per això, la CUP dóna el seu suport actiu a la mesura plantejada a la comissió de Transparència pel regidor Carlers Cabellero, d’ERC, per tal que l’Equip de Govern informi sobre el grau de compliment de totes les propostes aprovades al Ple.    

Sense dubte, és ètica i políticament inacceptable ignorar allò aprovat oficialment en sessió plenària. Encara més: Per la CUP, és una vulneració flagrant de la sobirania del Ple. Però és que, a més a més, el comportament de l’equip de Govern és fins i tot "il·lògic": No apliquen mesures transaccionades i pactades pel propi PSC.  

Aquest comportament, a més a més, va començar des del minut zero d’haver arrencat la present legislatura. I s’ha mantingut, al llarg d’aquestes 3 anys, fins al dia d’avui. A més a més, cal destacar que algunes vegades utilitzen altres estratègies: Deixar passar el temps fins que ja és impossible aplicar la mesura, al·legar motius tècnics però sense presentar cap informe tècnic que ho demostri, aplicar la proposta a mitges (condemnant-la així al fracàs...). Pel que fa a les propostes de la CUP aprovades a Ple però incomplides (així com acords entre CUP i equip de Govern que no van passar pel Ple), trobem l'acord per treballar amb banca ètica, la distribució de copes menstruals, l'aplicació de la llei 24/2015, la franja de piscines nudistes tal com estava estipulat, els incentius fiscals a botigues que emprin bosses biodegradables, la votació d'un concert de Festa Major, el protocol contra les agressions per Festa Major, la Fira de Nadal d'Economia Social, l'acondicionament del refugi antiaeri i afavorir les parades cooperatives al Mercat de la Independència.

 

* Detallem a continuació aquests exemples:

1. Acord perquè l’Ajuntament treballi prioritàriament amb entitats financeres de BANCA ÈTICA, tal com Fiare, Triodos, Coop 57 

Data d’aprovació: 29 d’octubre de 2015

2. Acord per distribuir COPES MENSTRUALS dins el pack de necessitats bàsiques 

Data d’aprovació: 26 de maig de 2016

3. Proposta d’aplicació de LA LLEI 24/2015 (Mesures urgents per garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics) en casos d’ocupació

Data d’Aprovació: juny de 2016

4. Acord per crear una FRANJA NUDISTA a una piscina de Terrassa 

Data d’Aprovació: 17 de juliol de 2016

5. Proposta per fomentar PARADES COOPERATIVES al Mercat de la Independència

Data d’Aprovació6 d’octubre 2016

6. Estudi per implementar BOSSES BIODEGRADABLES al Comerç

Data d’Aprovació: 24 de novembre de 2016

7. Anunci per sotmetre a votació popular un dels CONCERTS DE FESTA MAJOR 

Data d’Aprovació: 25 de Maig de 2017

8. Creació d’una FIRA DE NADAL d’Economia Social 

Data d’Aprovació: Juliol 2017

9. Acondicionament del REFUGI ANTIAERI sota el mercat de la Independència 

Data d’Aprovació: 22 de febrer de 2018

10. Protocol contra les AGRESSIONS per Festa Major (amb TeC i ERC)

Data d’Aprovació: març de 2018