Divendres a la nit arrenca a Terrassa la prova pilot de parades de bus ‘antiassetjament’ masclista per dones

La CUP està satisfeta de la posada en marxa, però no comparteix la modificació de l’Ajuntament permetent que també hi puguin baixar els homes menors de 18 anys i la gent gran

Divendres a la nit s’estrena la ‘prova pilot’ de parades intermèdies en el servei del Bus Nit, que s’estendrà durant els propers 3 mesos de manera experimental. Una vegada es coneguin els resultats, l’àrea de Mobilitat i de Polítiques de Gènere planificaran la seva implantació definitiva. 

La CUP mostra avui la seva satisfacció per veure materialitzada una proposta feminista que pot tenir una aplicació pràctica positiva per a les dones de la ciutat. Tanmateix, no és una alegria completa: Creiem que només ha de ser un servei per dones, ja que estendre-ho a altres col·lectius vulnerables desvirtua una proposta adreçada a la situació d’emergència que pateixen les dones. Un menor d’edat o persona gran té altres condicionants en la vida i evidentment també pot tenir una percepció de risc nocturn. Però no respon a la emergència feminista. En tot cas, les parades intermèdies seran a demanada individual i un passatger home no es podrà baixar del bus a la parada demanada d’una dona.

La CUP, igualment, creu necessari que l’Ajuntament i Tmesa realitzin una bona campanya de comunicació de la prova pilot, a fi que les potencials usuàries coneguin la seva existència i ho demanin (si així ho desitgen). Si no, no hi haurà dades objectives per valorar el decurs de la prova pilot.    

L’objectiu és que les dones que ho sol·licitin puguin baixar del bus en un punt intermedi entre dues parades oficials, a les nits, si així es redueix la distància de carrers que haurà de caminar sola fins a arribar a casa. L'objectiu és evitar al màxim els punts de l’espai públic que són percebuts com a insegurs per les dones, especialment si els perceben com a afavoridors de possibles agressions sexuals (ja sigui per carrers mal il·luminats per falta de fanals o d’una escassa potència lumínica; indrets inhòspits, carrerons d'escasa concurrència, poca visibilitaten un carrer i creació de pantalles visuals, dificultat d’accés...).  

Després que l’Ajuntament acordés aquesta mesura, el debat es va propagar als mitjans de comunicació, que van tornar a situar Terrassa al centre del debat i les polítiques feministes. I es va registrat un efecte dominó entre els municipis dels Països Catalans: Barcelona, València, Tarragona, Sant Cugat i Sabadell van acordar encetar programes pilot similars al de Terrassa. La mateixa AMB alerta que durant el dia el 66% dels usuaris són dones; en canvi, durant la nit, només representen el 47% dels ocupants. 

 

 

 

 

En tot cas, les parades intermèdies seran a demanada individual i un passatger home no es podrà baixar del bus a la parada demanada d’una dona